Sponsoring

Als ouder van een psychisch kwetsbaar persoon weet ik maar al te goed hoe moeilijk het is en quasi onmogelijk om nog een normaal en zorgeloos leven te hebben. Op het moment van de diagnose besef je nog niet dat je leven zal veranderen en wat je allemaal te wachten staat. Een lange, moeilijke en vooral eenzame periode van onwetendheid en radeloosheid maakt zijn opwachting. 

Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij de Federatie Similes in Leuven en heb ik dank zij vele lotgenotencontacten inzicht gekregen in de problematiek en heb ik geleerd het probleem te aanvaarden, te begrijpen en te beheersen. Dank zij lotgenoten ben ik er in geslaagd mijn visie en toekomstplannen bij te stellen en heb ik god zij dank de problematiek een plaats kunnen geven in mijn verdere leven. 

Uit dank naar mijn  lotgenoten en om reden dat er in mijn nabije omgeving bijna geen hulpverlening voorradig was heb ik in 2012 het Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen opgericht.(om reden dat het woord praatcafé enige verwarring bracht is de tenaamstelling thans gewijzigd in Similes Regio Meetjesland). In 2019 heb ik op vraag van diezelfde lotgenoten ook de vzw De Stap opgericht. Deze vereniging is bedoeld om mensen met een psychische of andere aandoening een zinvolle dagbesteding te bezorgen en om hun sociale leefwereld een beetje te verruimen. Deze vereniging is gevestigd in de Ledestraat  te Lembeke waar de gasten het Baerdelaere Museum zowel binnenin als van buiten onderhouden conform hun mogelijkheden.  

Ieder jaar heb ik (afgezien van de coronaperiode) deze verenigingen kunnen financieren middels de gelden welke ingezameld via mijn compostelatocht. Ook dit jaar hoop ik op jullie steun te kunnen rekenen en dat U me (weer) gaat sponsoren. U kan dit VANAF NU doen op twee manieren:  

 1. door storting op rek.nr. BE71 0011 0730 0769 t.n.v. Similes Regio Meetjesland 
  met vermelding van “gift camino 2022”
  Vanaf een bedrag van € 40,00 krijgt U: 
  • Een fiscaal attest
 2. door storting op rek.nr. BE07 8900 8416 0766 t.n.v. vzw de Stap
  met vermelding van  “gift camino 2022”
  Vanaf een bedrag van € 40,00 krijgt U:
  • 2 gratis toegangskaarten voor een rondleiding (met gids) in en rond het Bardelaere Museum op onze opendeurdag op 28 augustus 2022 alsook
  • twee pannenkoeken met koffie

Namens het bestuur hartelijk dank!